UZALEŻNIENIE OD SEKSU

Jeżeli chce Pan/i wiedzieć, czy seks jest problemem w Pani/Pana życiu, proszę odpowiedzieć rzetelnie na pytania zawarte w jednym lub w obu poniższych zestawach.

 

Zestaw I

 1. Czy ukrywa Pan/i zachowania seksualne lub uczucie pożądania przed bliskimi osobami? Czy prowadzi Pan/i „podwójne życie”?
 2. Czy pociąga Panią/Pana uprawianie seksu w  nieodpowiednich do tego miejscach lub sytuacjach?
 3. Czy chętnie ogląda Pan/i podniecające zdjęcia i sceny w gazetach, pismach, na filmach itp.?
 4. Czy fantazje seksualne wpływają niekorzystnie na Pani/Pana intymne związki lub stanowią ucieczkę od Pani/Pana seksualnych problemów?
 5. Czy po akcie seksualnym stara się Pan/i się możliwie szybko opuścić swojego/swoją partnera/partnerkę? Czy często wstydzi się Pan/i lub ma poczucie winy po akcie seksualnym?
 6. Czy wstydzi się Pan/i swojego ciała i swojej seksualności do tego stopnia, że unika związków o charakterze seksualnym?
 7. Czy w każdym kolejnym intymnym związku pojawiają się te same problemy, które były powodem rozpadu poprzednich związków?
 8. Czy Pani/Pana zapotrzebowanie na kontakty seksualne oraz potrzeba urozmaicania tych kontaktów nasilają się?
 9. Czy był/a Pan/i kiedykolwiek aresztowana/y lub zagrożona/y aresztowaniem z powodu podglądania, ekshibicjonizmu, prostytucji, kontaktów seksualnych z niepełnoletnim, „nieprzyzwoitych" rozmów przez telefon itp.?
 10. Czy Pani/Pana życie seksualne stoi w sprzeczności z Pani/Pana sumieniem i przekonaniami?
 11. Czy Pani/Pana życie seksualne wiąże się z zachowaniami ryzykownymi, zagrożeniem chorobą, nie chcianą ciążą  lub stosowaniem przemocy?
 12. Czy Pani/Pana zachowania seksualne lub zaangażowanie emocjonalne wywoływały kiedykolwiek poczucie beznadziejności, osamotnienia lub myśli samobójcze?

 

Zestaw II

 1. Czy kiedykolwiek zastanawiał/a się Pan/i nad tym czy nie potrzebuje pomocy z powodu swoich zachowań bądź fantazji seksualnych?
 2. Czy kiedykolwiek myslał/a Pan/i o tym, że byłoby lepiej ograniczyć swoje potrzeby seksualne?
 3. Czy kiedykolwiek myslałaś/eś o tym, że seks i seksualne podniety zawładnęły Tobą?
 4. Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/i kontrolować lub skończyć z tym, co uznaje za niewłaściwe w swoich zachowaniach seksualnych?
 5. Czy traktuje Pan/i seks jako ucieczkę od innych problemów, rozładowanie emocji  lub po prostu sposób na życie?
 6. Czy czuje się Pan/i winną/ym, ma wyrzuty sumienia, lub jest smutna/y po kontakcie seksualnym?
 7. Czy Pani/Pana  „gonitwa" za seksem ma charakter coraz bardzej przymusowy?
 8. Czy Pani/Pana zachowania seksualne wpływają niekorzystnie na relacje ze współmałżonkiem?
 9. Czy w trakcie aktu seksualnego pomaga Pan/i sobie wywoływaniem seksualnych wspomnień lub fantazji?
 10. Czy ulega Pan/i nieodpartemu impulsowi, kiedy ktoś prowokuje Panią/Pana lub namawia do kontaktu seksualnego w trakcie party, przyjęcia czy innego spotkania towarzyskiego?
 11. Czy często zmienia Pan/i partnerów seksualnych?
 12. Czy wierzy Pan/i, że istnieje osoba, która byłaby lekarstwem na żądze seksualne, samo zaspokajanie (masturbację) czy też niewierność?
 13. Czy odczuwa Pan/i konieczność stałego posiadania seksualnego partnera/partnerki?
 14. Czy Pani/Pana potrzeby seksualne były kiedykolwiek problemem dla Pani/Pana lub dla najbliższych?
 15. Czy zainteresowanie seksem przeszkadza Pani/Panu w koncentracji na innych sprawach?
 16. Czy w miejscu pracy traci Pan/i czas na sprawy wiążące się z seksem?
 17. Czy w poszukiwaniu kontaktów seksualnych zmienia Pan/i środowisko na mniej wymagające?
 18. Czy natychmiast po akcie seksualnym stara się Pan/i jak najszybciej opuścić partnera/partnerkę?
 19. Czy pomimo tego, że Pani/Pana stała/y partner/ka odpowiada seksualnie często masturbuje się Pan/i lub utrzymuje kontakty seksualne z innymi jeszcze osobami?
 20. Czy kiedykolwiek był/a Pan/i zatrzymywana/y (aresztowana/y) w związku z  seksem?

 

Im więcej razy odpowiedział/a Pan/i, w którymkolwiek z zestawów  pytań  „tak”  tym bardziej nasilone są u Pani/Pana problemy związane z seksem. Warto porozmawiać na ten temat ze specjalistą.