WARSZTATY


  • psychologiczne – antystresowe i relaksacyjne
  • nawrotów w uzależnieniach pt.”Nawroty -objawy, sposoby radzenia”
  • psychologiczne rozwoju osobistego dla kobiet
  • psychologiczne dla dzieci i młodzieży
  • rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • zapobiegania nawrotom w uzależnieniach
  • kompletencji komunikacyjnych
  • relacji interpersonalnych
  • wzrostu poczucia własnej wartości, i inne