Usługi zdrowotne

Usługi zdrowotne obejmują:

    konsultacje i diagnostykę psychiatryczną
    diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną
    konsultacje i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
    psychoterapię indywidualną
    psychoterapię grupową
    psychoterapię małżeństw
    poradnictwo i psychoterapię rodzinną
    mediacje
    porady dietetyczne
    poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych
    psychoterapię dorosłych dzieci alkoholików /DDA