SZKOLENIA

Szkolenia dla różnych grup zawodowych według zapotrzebowania tematycznego m.in.:

 

  • z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz innych uzależnień
  • z zakresu interwencji wobec osób uzależnionych
  • z zakresu przeciwdziałania przemocy
  • rozwijania umiejętności wychowawczych dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych
  • radzenia sobie ze stresem
  • wypalenia zawodowego, skierowane do:
- członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zespołów interdyscyplinarnych przy urzędach gmin
- pracowników wymiaru sprawiedliwości (sąd, prokuratura, zespoły kuratorskie)