Profilaktyka uzależnień

  • programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
  • warsztaty psychoedukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych