Misja

Naszą misją jest:
  • niesienie pomocy ludziom cierpiącym
  • wspieranie w rozwoju osobistym i zawodowym
  • wspomaganie różnych grup zawodowych działających na rzecz zdrowia i dobra rodziny