O naszym CENTRUM

Działalność placówki ma 50-letnią tradycję pracy psychoterapeutycznej.

Świadczenia zdrowotne są realizowane przez specjalistów:
lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów.

"AL-MED" dziś to dwa oddziały, w Wodzisławiu Śląskim i w Żorach.

Ponadto jesteśmy organizatorami wielu konferencji, szkoleń dla różnych grup zawodowych oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Placówka charakteryzuje się przyjazną atmosferą sprzyjającą skupieniu, refleksji, pogłębieniu wglądu w siebie prowadzących w efekcie do konstruktywnych zmian w życiu pacjentów i ich rodzin.