SCHEMAT PRZYJĘCIA

 

  • Podstawą przyjęcia jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do placówki z ważnym dokumentem ubezpieczenia oraz posiadanymi wynikami badań i wypisami z poprzednich terapii.
  • Podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej następuje umówienie pacjenta na wizytę do lekarza psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychologa.

Przyjęcia do naszego Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Psychiatrycznych odbywają się na podstawie skierowania od lekarza. Skierowanie jest ważne dwa tygodnie.

Wszystkie świadczenia w ramach kontraktu z NFZ są realizowane bezpłatnie.

Terapia dzieci i młodzieży do 18 roku życia.