RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (leczenie 8 tygodni)

Dzienny Oddział Psychiatryczny (leczenie 12 tygodni)
 
A w tym :
            - diagnoza psychiatryczna
            - diagnoza psychologiczna
            - leczenie psychiatryczne
            - psychoterapia indywidualna
            - psychoterapia grupowa
            - leczenie w dziennym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu (8 tygodni)
            - leczenie w dziennym oddziale psychiatrii (12 tygodni)

Przyjęcia bez skierowania.

Dotyczy Centrum w Wodzisławiu Śląskim.